DCK
HOME LINK
@s


Nx
1992 m(S)
1994 Ô֒
1995 m(S)
1996 l(R&m)
1997 &
1998 t(l&)
1999 É(ɓ&|l) Ѝ
2000 t() Ѝ
2001 É(ɓ) Ѝ


@o[xLE&ނNx
1991 t ͐썂c
1992 t ͐썂c
1993 t 쒬}XނZ^[
1994 t ː썑ۃ}XނZ^[
1995 t 쒬}XނZ^[
1996 t ː썑ۃ}XނZ^[

gbvy[Ww@ w

http://www.dck.co.jp
DataCenterK Limited Company
957-4 Nakatu Aikawa mati Aikougun Kanagawa japan 2001
-2005